1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

Het team

Teamleden in het schooljaar 2018-2019

 • Harry Drenthe, directeur
 • Sippie Schat, kleuterleerkracht
 • Minke van der Werf, kleuterleerkracht
 • Kristja van der Holst, kleuterleerkracht
 • Anand Blank, leerkracht klas 1/2
 • Tessa Mank, leerkracht klas 1/2
 • Sandra Beuker, leerkracht klas 3/4
 • Anand Blank, leerkracht klas 3/4
 • Marijn Lamers, leerkracht klas 5/6
 • Sonja Buschman, remedial teacher
 • Sabina Keizer, intern begeleider
 • John Loves, concierge
 • Janny Kok, administratie
In geval van ziekte, scholing en ander verlof van de klassenleerkracht wordt, indien opvang door collega's niet mogelijk of wenselijk is, een invaller geregeld via bemiddelingsbureau OBT.